วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

,

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
มี 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
   1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
   2.ซอฟท์แวร์ (SoftWare)
   3.บุคลากร (Peopleware)

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
          เป็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมก เช่น จอภาพ (Monitor) เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซีพียู (CPU) พรินเตอร์ (Printer) สแกนเนอร์ (Scanner) ยูพีเอส (UPS) ซีดีรอมไดรว์ (CD-ROM DRIVE) โมเด็ม (Modem) แผ่นดิสก์ เก็ต (Disket) แรม (Ram) ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) การ์ดเสียง (Sound Card) เป็นต้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ (Software)
          เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หรือเพื่อให้ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานต่างๆ ตามที่เราต้องการบุคลากร (Peopleware)
          เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น คนใช้ คนขาย คนสอน คนซื้อ คนสร้างโปรแกรม คนผลิต โดยสรุปแล้วก็คือ บุคคลทุกคนที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นั่นเองราบชื่ออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
        ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกันดังนี้
        1. ส่วนรับข้อมูล (Input)
            ทำหน้าที่รับข้อมูลโดยอาจรับจ้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือเครื่องแสกนเนอร์
        2. ส่วนปรมวลผล (CPU:Centaral Processing Unit)
            เมื่อรับข้อมูลเข้ามาแล้ว ส่วน CPU จะทำหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ในการคิดคำนวณหรือประมวลผลเพื่อทำงานตามที่ผู้งานต้องการ
        3. ส่วนหน่วยความจำ (Memory)
            ในการคิดคำนวณของ CPU นั้น จะไปกระทำที่หน่วยความจำของเครื่อง
        4. ส่วนแสดงผล (Output)
            เมื่อคิดคำนวณได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็จะส่งผลแสดงที่ส่วนแสดงผล เช่น แสดงทางจอภาพ เครื่องพิมพ์หรือส่งไปทางโมเด็ม
         เมนบอร์ดทำหน้าที่เป็นบัสหรือทางเดินของข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่รับระหว่างกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น