วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(บทที่ 2) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

,

บทที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไร
          ในส่วนของฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้น ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก อุปกรณ์แต่ละตัวก็มีจะชื่อและหน้าที่ในการใช้งานเฉพาะตัว เช่น โมเด็มไว้สำหรับการสื่อสาร ซีดีรอมไดร์ไว้สำหรับอ่านข้อมูลในแผ่นซีดีแบบต่างๆ ฯลฯ อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ จะไม่สามารถทำงานได้ ถ้าขาดโปรแกรม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปรณ์เหล่านี้อีกที อุปกรณ์ต่างๆ อาจมีการไม่มากนัก แต่โปรแกรมจะมีมากมายเป็นหมื่น เป็นแสนโปรแกรม
          ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นคำสั่งต่างๆ ที่เกิดจาการเขียนโปรแกรมหรือนำคำสั่งที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานมาเรียบเรียงเข้าด้วยกันอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตามแต่ความต้องการของผู้เขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาโปรแกรมว่าต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรบ้าง


          การมีโปรแกรมอยู่ในเครื่องเป็นจำนวนมาก คอมพิวเตอร์ก็จะมากความสามารถามไปด้วยแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของเครื่องหรือผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้ไร้ความสามารถ ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ก็ยากที่จะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเราจะพบเห็นบุคคลประเภทนี้ ว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นแค่เครื่องพิมพ์ดีดเท่านั้นเอง โดยไม่คิดจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านคอมพิวเเตอร์เลย รู้แค่ไหนก็ใช้ไปแค่นั้น ทำตัวรู้มากจะโดนใช้งาน มีแต่คนจ้องแต่จะใช้ให้ทำนู่นทำนี่บางทีก็ไม่ดีเหมือนกัน


          สำหรับโปรแกรมต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่นั้น เรียกว่าโปรแกรมสำเร็จรูป เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาหรือสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ เราก็สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ ถ้าต้องการโปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานของเราจริงๆ เพราะโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีอยู่ บางครั้งก็ไม่ตรงกับความต้องการของเรา ไม่สามารถนำมาใช้งานในองค์กรหรือหน่วยงานได้ดีเท่าที่ควร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น