วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(บทที่ 1) ทำความรู้จักคอมพิวเตอร์

,

บทที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ทำความรู้จักคอมพิวเตอร์
          ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการทำงาน กลายเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ เพื่อช่วยให้สามารถทำงานต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลามากกว่าเดิมและนอกจากที่ทำงานแล้ว ที่บ้านคอมพิวเตอร์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยงานส่วนตัวด้านต่างๆ เช่น ดูหนังฟังเพลง ใช้อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น